+48 533 619 998
+48 796 967 400

Oferujemy wykonanie oznakowania cienkowartwowe oraz grubowarstwowego

ULIC

Linie namalowane farbą chemoutwardzalną

PARKINGÓW

Miejsca parkingowe

MAGAZYNÓW

Miejsca parkingowe

HAL

malowanie parkingów przed magazynem

GARAŻY

Miejsca parkingowe

OSIEDLI

numerowane linie parkingowe

ŚCIEŻEK ROWROWYCH

Koperta dla niepełnosprawnych

CHODNIKÓW

malowanie pasów

PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Pasy dla pieszych

MIEJSCA DLA NIPEŁNOSPRAWNYCH

Miejsce dla niepełnosprawnych

NUMERACJI

numerowane linie parkingowe

MIEJSCA SPECJALNE I FRIMOWE

miejsca dla niepełnosprawnych
Close Menu